Lid worden

Wilt u lid worden van TC Egmond aan Zee? Dat kan, wij hebben momenteel geen ledenstop. Door de onderstaande link naar het inschrijfformulier te gebruiken, hebt u de eerste stap gezet. Het bestuur van TC Egmond aan Zee, wenst u na uw aanmelding een prettig seizoen en veel tennisplezier. Als u zich aanmeldt wordt er contact met u opgenomen door onze gastvrouw voor een introductie bij de vereniging. Met ingang van het volgende jaar / tennisseizoen, vragen wij u TC Egmond aan Zee te machtigen om de verschuldigde contributie van uw rekening af te laten schrijven. De verschuldigde bedragen dienen vóór 1 maart door middel van automatische incasso of bankoverschrijving te worden overgemaakt (op verzoek kan er in twee termijnen worden betaald door middel van automatische incasso). De belangrijkste kenmerken van automatische incasso voor u en de vereniging:

  • U hoeft niets meer te doen (behalve de getekende machtiging te versturen) en kan dus ook niets meer vergeten;
  • Afschrijving incasso stopt direct na intrekking van de incasso machtiging;
  • Kostenbesparing en minder administratieve belasting voor de vereniging.

U kunt een van onderstaande links gebruiken om naar het inschrijfformulier te gaan:

Ja, ik word Seniorlid van TC Egmond aan Zee – inschrijfformulier>>

Ja, ik word Jeugdlid van TC Egmond aan Zee – inschrijfformulier>>

Contributies 2018 De contributies voor dit jaar zijn als volgt: Jaarlidmaatschap (van 1 jan t/m 31 dec)  Dit seizoen rekenen wij geen entreegeld voor nieuwe Senior en Jeugd leden!

Senior € 100,- vanaf het jaar waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt.
Junior € 100,- vanaf het jaar waarin de 11-jarige leeftijd wordt bereikt.
(incl. zomer tennistraining).
Aspirant-Junior € 80,- tot het jaar waarin de 11-jarige leeftijd wordt bereikt.
(incl. zomer tennistraining).
Slapend lid € 25,- mogelijkheid voor Senior- en Jeugdleden.
(in geval van blessures opgave alleen mogelijk tot 1 juni).
Entreegeld Senior € 25,- (eenmalig)
Entreegeld Jeugd € 13,- (eenmalig)
Jeugdtrainingen gratis zomer tennistraining
€ 100,- zomer selectie training (op indicatie van de trainers)
€ 150,- winter tennistraining (optioneel)
€ 150,- winter selectie training (op indicatie van de trainers)

Blessurelijst Bij een volledig jaarlidmaatschap kan men zich in het nieuwe seizoen tot 1 junil op de blessurelijst laten plaatsen. Men wordt dan slapend lid en restitutie is mogelijk bij inlevering van de ledenpas. Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen kan het bestuur anders beslissen. Zodra men zich opgegeven heeft, is men verplicht de contributie te betalen en volgt bij een blessure geen restitutie. Adreswijzigingen De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven. Opzegging Dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 november van het lopende jaar / tennisseizoen. Wie niet schriftelijk opzegt vóór 1 november van het lopende jaar blijft het daaropvolgend jaar lid en is verplicht contributie te betalen! Ledenpas & pasfoto Uw ledenpas is alleen geldig met een recente pasfoto. Voor jeugdleden geldt dat er iedere 5 jaar een nieuwe pasfoto dient te worden aangeleverd. De pasfoto kan worden aangeleverd vóór 10 januari bij de ledenadministratie. Gewoon als pasfoto of digitaal (300×400 pixels) naar onderstaand e-mailadres.

De ledenadministratie van TC Egmond aan Zee wordt verzorgd door:

Alette Vriesekoop e-mail >>
Rabobank 31.57.03.342 t.n.v. TC Egmond aan Zee
IBAN NL32RABO0315703342 t.n.v. TC Egmond aan Zee

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]