Ja, ik wil seniorlid worden van TC Egmond aan Zee en ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden:


Uw email (* verplicht )

Uw naam *

Straat *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer *

Geboortedatum *

Ja, Hierbij machtig ik TC Egmond aan Zee om de jaarlijkse contributie bijdrage per automatische incasso te innen.

Bank/giro rekening *Voorwaarden

  • De contributie bedraagt € 120,- per verenigingsjaar (2019) en géén eenmalig € 25,- inschrijfgeld.
  • Voor het eerste kalenderjaar gelieve de contributie over te maken op IBAN NL32RABO0315703342 t.n.v. TC Egmond aan Zee met vermelding van de volledige naam van het nieuwe lid.
  • Een recente pasfoto bij de ledenadministratie inleveren of digitaal naar e-mail: ledenadministratie@tcegmondaanzee.nl.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 31 december van het lopende jaar. Tussentijdse opzegging houdt geen vermindering van de contributie in.
  • Tijdelijk stopzetten kan alleen in overleg met het bestuur in geval van ziekte of andere calamiteiten.