ja, ik wil jeugdlid worden van TC Egmond aan Zee en mijn ouder(s)/voogd gaan akkoord met onderstaande voorwaarden


Uw email (* verplicht )

Uw naam *

Straat *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Telefoonnummer *

Ja, Hierbij machtigen mijn ouder(s)/voogd TC Egmond aan Zee om de jaarlijkse contributie bijdrage per automatische incasso te innen.

Bank/giro rekening *Voorwaarden

  • De contributie bedraagt voor een aspirantlid (4 t/m 10 jaar) € 90,- en voor een juniorlid (11 t/m 17 jaar) € 100,-per verenigingsjaar en géén eenmalig inschrijfgeld van € 13,-
  • Voor het eerste kalenderjaar verzoeken wij u om de contributie over te maken op IBAN NL32RABO0315703342 t.n.v. TC Egmond aan Zee met vermelding van de volledige naam van het nieuwe lid.
  • Een recente pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie, kan ook digitaal naar e-mail: ledenadministratie@tcegmondaanzee.nl.
  • Tijdens het tennisseizoen (april t/m september) hebben jeugdleden tot 18 jaar wekelijks gratis jeugdtraining (m.u.v. de schoolvakanties).
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de leden- administratie vóór 31 december van het lopende jaar. Tussentijdse opzegging houdt geen vermindering van de contributie in.
  • Tijdelijk stopzetten kan alleen in overleg met het bestuur in geval van ziekte of andere calamiteiten.